Churches

The Trinity Cathedral, Drohobych.

01.07.2009

Дещо на інших засадах сформовано загальне вирішення стінописів церкви в с.Бачів.

Митці відмовляються від барокової стилізації й звертаються до традицій українського монументального малярства кінця XIX 40-х років ХХ століття. Перш за все увага звертається на пластичні засади орнаментального декору, базованого на модернових та поствізантійських принципах, основу якого становили знаково-символічне сакральне спрямування в поєднанні з лаконічним декоративно-плоскісним виразом. Свого часу ці принципи досконало в своїй творчості використовували Юліан Буцманюк (стінопис Жовківської церкви Пресв. Серця Христового), Модест Сосенко (ц. Миколая в Золочеві). Втім, запропонувавши загальний декоративно-плоскісний характер стильового виразу орнаментальних мотивів (ця ділянка роботи в основному покладена на Євгена Хруника) в сюжетних композиціях, зокрема, в пластичному трактуванні окремих постатей та деталей стафажу, дрогобицькі митці остаточно не відмовились від активного світло-тіньового моделювання форми, що привнесло в загальний характер стінописного ансамблю елемент еклектичності, однак не применшило мистецької вартості та іконографічної, канонічно обґрунтованої, виразності.

Back to the list of churches