Версія для друку

Церкви

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, Луцьк

02.06.2009 Втім у наступних фундаментальних стінописних комплексах митці будуть схилятися до дещо іншого стильового виразу своїх малярських откровень. І лише в окремих об'єктах, найчастіше виконуючи прохання громади та настоятелів храму, митці звертатимуться до художньо-пластичних засад пізнього бароко та класицизму вдало втілених у Гошеві. Із небагатьох об'єктів оздоблених у згаданому стильовому виразі слід відмітити розписи церкви Різдва Пресвятої Богородиці в Луцьку. Виконуючи побажання замовників митці впровадили у загальне оздоблення храму елементи ілюзіоністичної пізньобарокової декорації. Скажімо окресленими рисами наділено стінописне, збудоване за принципами симетрії, монументальне панно із сценою “Тайної вечері”, величаво розгорнутої в святилищі церкви. Однак у порівнянні з гошівськими фресками луцькі стриманіші, в більшій мірі підпорядковані площині, декор позбавлений домінуючого об'ємно-просторового нашарування архітектурних форм. Відсутня й динамічна експресивність у трактуванні образів. Їхні пози статичніші, в ликах та жестах відображена смиренність, духовна зосередженість.

Повернутися до списку церков